A to přesto, že mezi centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé se jako samostatné pracoviště dostalo teprve v březnu 2015. Předtím bylo spolupracujícím pracovištěm onkologického centra hradecké fakultní nemocnice.

„O získání statutu centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé jsme usilovali řadu let. V roce 2015 se to podařilo a teď se ukazuje důležitost tohoto úspěchu. Zveřejněné statistiky považuji za potvrzení nejen kvality poskytované péče, ale i vynikající kooperace obou spolupracujících subjektů,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Pardubická onkologie vyniká svojí dobrou organizací. „Všechny ambulance jsou propojeny jednotným informačním systémem s možností on-line objednání a vzájemného sdílení dokumentů. Onkologové v regionu vytvořili jeden tým. Spolupracujeme i s dalšími ambulantními specialisty, praktickými lékaři nebo agenturami domácí péče a hospicem,“ řekl vedoucí centra Jaroslav Vaňásek.

LÉČIT V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
„Cílem bylo poskytovat základní léčebné metody co nejblíže místu bydliště pacienta. Naši lékaři tak jezdí za nemocnými do ambulancí v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Vyšetří je, doporučí léčbu, aplikují chemoterapii. Pokud je nutná biologická léčba nebo ozáření, jedou pacienti do centra v Pardubicích. Takový projekt nefunguje nikde v republice. Toto i čísla pacientů potvrzuje oprávněnost toho, že jsme se stali samostatným centrem,“ vysvětluje zástupkyně vedoucího Iveta Kolářová.

Pardubické onkologické centrum nemá jako spádovou oblast pouze Pardubický kraj, ale i východní část kraje Středočeského. Pacientům z Čáslavska, Kutnohorska a Kolínska vyhovuje kratší čekací doba na ozáření a dobré dopravní spojení.