Celkem 1581 dětí přišlo na svět v uplynulém roce na porodních sálech Pardubické nemocnice.

Přestože v Pardubickém kraji porodnost mírně poklesla, pardubická porodnice nezaznamenala sestupný trend. Právě naopak. Ve srovnání s rokem 2014 se zde narodilo o 65 dětí více, což svědčí o její oblíbenosti mezi ženami.

Stále větší zájem

„Naše porodnice neměla v dřívější době úplně dobré renomé, byť to mnohdy bylo spíše z iracionálních důvodů. Velice nás těší, že se situace změnila a že ženy stále více pardubickou porodnici vyhledávají," nechala se slyšet ředitelka Pardubické nemocnice Ivana Urešová.

„Pozice naší porodnice se jednoznačně zlepšila. Svědčí o tom nejen reakce od rodiček a jejich blízkých, ale dokládají to i statistická fakta. Podle nich jsme se dostali na špičkovou úroveň v České republice. Výsledky jsou opravdu výborné," podotkl přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Milan Košťál.

Řeč čísel hovoří o tom, že v pardubické porodnici došlo ve srovnání uplynulých dvou let k nárůstu porodů. Vloni jich bylo 1547, tedy o 73 více než v předchozím roce. Narodilo se pochopitelně i více dětí.

Naopak došlo k poklesu počtu porodů císařským řezem. V minulém roce jich bylo 23,8%, což je číslo pod celorepublikovým průměrem.

„Samozřejmě k nám přicházejí ženy, které se domáhají císařského řezu. Pokud k tomu není medicínský důvod, snažíme se jim to rozmluvit. Většinou nám po porodu dají za pravdu. Na druhou stranu máme pochopení, pokud žena má enormní obavy z klasického porodu," uvedl Milan Košťál a přidal i další údaj zajímající budoucí rodičky. „Snížili jsme počet nástřihů hráze na 42%. To je další příznivé číslo," pravil přednosta.

Velmi výmluvným číslem svědčícím o kvalitě poskytované péče je i perinatální úmrtnost. V tomto směru si porodnice Pardubické nemocnice vede výtečně.

V uplynulém roce neměla žádné úmrtí dítěte při porodu nebo do sedmi dnů po porodu a zaznamenala pouze čtyři případy úmrtí dítěte v děloze.

„Vždy se však jednalo o ženy, které nebyly v péči naší kliniky nebo některého gynekologického oddělení Nemocnice Pardubického kraje," upozornil docent Košťál.

„Přestože se u nás koncentrují těžké případy z celého kraje, v minulém roce jsme měli perinatální úmrtnost 2,53 promile. To je i celosvětově vynikající číslo. Je nižší, než třeba mají skandinávské země. Je to vynikající vizitka nejen nás, ale i našich kolegů z neonatologické části dětského oddělení," podotkl.

Vzhledem k úspěšným výsledkům se zvyšuje zájem žen o porodnici Pardubické nemocnice. Z kdysi méně vyhledávaného pracoviště se stalo oblíbené místo budoucích rodiček nejen z Pardubického kraje, ale i ze sousedních regionů.

Velké změny

„Ke zlepšení došlo po velkých změnách ve složení personálu. Nejen mezi lékaři, ale i mezi porodními asistentkami a sestrami. V tom vidím hlavní změnu. Dnes tady máme personál, který je odborně na výši, je ochotný a vstřícný. Projevuje se to na narůstajícím počtu porodů," poznamenal Milan Košťál.

I přes výrazné zlepšení se Porodnicko-gynekologická klinika neustále snaží o zkvalitnění prostředí a zpříjemnění pobytu pro nastávající maminky a jejich čerstvě narozené děti.

V poslední době zavedla mezi rodičkami velmi oblíbený bonding, hodně vyhledávanou se stala aromaterapie při porodu, novinkou jsou masáže, které provádějí porodní asistentky v průběhu porodu. „Rádi bychom udělali naši porodnici ještě přitažlivější. Chtěli bychom mít sociální zařízení na každém porodním boxu a vybudovat tělocvičnu pro těhotenský tělocvik v suterénu kliniky. Mohli bychom tak budoucím rodičům ještě více zpříjemnit pobyt u nás," nastínil Milan Košťál.

Složité operace

Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice společně s dětským oddělením má statut perinatologického centra intermediární péče. V minulém roce získala rovněž statut centra vysoce specializované onkogynekologické péče. Na klinice se provádějí nejsložitější onkogynekologické operace, operace urogynekologické a korekce poruch dna pánevního, samozřejmostí jsou i endoskopické operace.

Klinika nabízí ženám porodnickou a gynekologickou péči v celém rozsahu.