U dveří některých bytů mohou po Novém roce zazvonit namísto pošťáků pracovnice magistrátu. Město tak vyzkouší nahradit služby pošty částečně vlastními silami. Radnice si od zřízení pozice poslíčků slibuje větší úspěšnost při doručování zásilek a v neposlední řadě i nemalé finanční úspory.

Město Pardubice totiž nebude na práci poslíčků přijímat nové zaměstnance, ale využije dvou pracovnic, které po zavedení datových stránek přišly o část pracovní náplně. „Je to experiment, zatím žádná radnice v takovéto míře poslíčky nevyužívá. Zda se to osvědčí, uvidíme zhruba během tří měsíců,“ říká vedoucí odboru kanceláře magistrátu Michal Zitko. „Předpokládáme, že i při započtení jejich mezd vyjde doručování prostřednictvím poslíčků levněji. Odhaduji, že úspora bude v desítkách tisíc korun ročně,“ dodává Zitko.

Město měsíčně vydá na poštovném zhruba 210 tisíc korun. Velké procento dopisů se přitom na radnici vrací jako nedoručené a jsou odesílány opakovaně. Kromě toho, že se tím řízení prodražují, se také zbytečně prodlužují.

„Ženy roznášející městské zásilky se budou prokazovat průkazkou doručovatele s fotografií a pověřením tajemníka magistrátu. Město adresátům vyjde vstříc i pokud je poslíček nezastihne. Telefonicky si budou moci domluvit termín, kdy si dopis vyzvednou na podatelně magistrátu na Pernštýnském náměstí či na náměstí Republiky. Lze to prakticky kdykoli, kdy je radnice otevřena, tedy i v sobotu,“ upřesňuje mechanismus doručování pošty Nataša Hradní z tiskového úseku magistrátu.