Nejen běžným programem se v úterý zabývali radní Pardubic. V den zasedání rady totiž na magistrát dorazil dopis z Nejvyššího soudu v Brně, v němž se nacházelo písemné vyhotovení soudního verdiktu ve sporu mezi městem a podnikatelkou Štěpánkou Bažantovou.

Ojedinělý spor

Pro město jde o bezprecedentní případ. Štěpánka Bažantová totiž zažalovala v roce 1999 město za to, že se během rekonstrukce Sladkovského ulice nemohli po určitou dobu do jejího domu, v němž podnikala, dostat zákazníci. Dlouhá doba oprav a podmínky v rozkopané ulici jí natolik ztížily situaci, že později musela podnikání zanechat. Rozsudek mediálně sledované kauzy pardubickou radnici uklidnil, protože potvrdil to, co vedení města předpokládalo. „Problém, který se vrací na začátek, je zčásti procesní pochybení nižší soudní instance, zčásti rozdílný právní pohled na věc,“ uvedl včera na tiskové konferenci po jednání rady tajemník magistrátu Martin Růžička. „Podstatou rozhodování soudu nebylo to, že v rámci rekonstrukce došlo k omezení typu „uzavírka“, ale mělo tam dojít k větší intenzitě zásahu ve stylu, že konkrétní provozovna neměla být dostupná. Nebyl k ním přístup ani náhradním způsobem, a to v rozsahu, který z hlediska času nebyl přiměřený.“ Pokud by totiž nejvyšší soud vyřkl, že jakákoli rekonstrukce omezuje vlastníky a uživatele staveb a ti se pak mohou domáhat odškodnění, nastala by těžko řešitelná situace. Mohly by následovat další žaloby a vymáhání peněz po městech a obcích. Ty by se pak na druhou stranu odmítaly pouštět do rekonstrukcí.

Město Pardubice však žádný jiný obdobný spor nevede a soud s paní Bažantovou je výjimečný. Podle Martina Růžičky jde o určité dědictví z 90. let minulého století.

„Podstata je opravdu v nesprávném typu provádění rekonstrukce, nikoliv v tom, že byla prováděna rekonstrukce. Dnes je to ošetřeno jinak. Jde nám o to, abychom negenerovali nějaké náhrady škody, kdykoliv město udělá tu věc, že se snaží opravit komunikaci. Abychom se nepotýkali s podnikateli a občany, kteří by si z toho chtěli dejme tomu vysoudit nějakou náhradu škody způsobenou nepříjemnostmi, které samozřejmě s každou rekonstrukcí souvisí,“ dodal tajemník.

Dlouholetý spor se nyní zřejmě vrátí až na úroveň okresního soudu, který bude znovu zkoumat celý případ. Štěpánka Bažantová tehdy vyčíslila svou škodu na 638 tisíc korun, okresní soud ji z této sumy přiznal pouze část a město se odvolalo k vyšší instanci, která nárok zamítla. Podnikatelka poté využila mimořádného opravného prostředku a Nejvyšší soud po třech letech, odkdy spis u něj ležel, vrátil soudní při opět k projednání.