Projekt, na který významně finančně přispělo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, byl zaměřen na podporu udržitelného rozvoje této kosovské municipality. Hmatatelnými výsledky spolupráce jsou například vyškolení projektového týmu na úřadě města Gjakova, vytváření komunikačního manuálu, marketingová podpora pro jednání s potenciálními investory a také předání pardubického know-how v oblasti vytváření podmínek pro výstavbu průmyslových zón.

Projekt byl pozorně sledován nejen českým ministerstvem zahraničí, ale také českou ambasádou v kosovské metropoli Prištině. „Byli jsme jakýmsi pomyslným prubířským kamenem, neboť jsme vůbec první české město, které se takto aktivně v Kosovu angažovalo,“ uvedl vedoucí kanceláře magistrátu Michal Zitko. „S ambasádou v Prištině budeme i nadále v kontaktu. Na jednání s velvyslankyní Janinou Hřebíčkovou jsme projednávali další možnosti, jak bychom mohli v Kosovu dále pomoci,“ doplnil náměstek pardubického primátora Michal Koláček.

Příležitost poskytnout odbornou pomoc při obnově Kosova dostala pardubická radnice od společnosti MEPCO, kterou založil český svaz měst a obcí společně s mezinárodní agenturou svazu nizozemských měst a obcí VNG International. „Město Pardubice jsme si vybrali zejména díky jeho bohatým zkušenostem z obdobných projektů. Pardubice mají za sebou například dva úspěšné projekty v partnerském městě Pernik v Bulharsku, kde ve spolupráci s nizozemskými experty výrazně pomohli tamní radnici,“ vysvětlil projektový manažer společnosti MEPCO David Koppitz.

Pro člověka, který ještě v Kosovu nebyl a nezná tamní reálnou situaci, se mohou zdát některé skutečnosti, s nimiž se místní lidé denně potýkají, těžko uvěřitelné.

Dodnes dochází například k výpadkům elektrické energie, a to v průběhu dne i noci. Nejsou stále vyjasněné majetkové vztahy k některým pozemkům, které jsou však klíčové pro města a jejich další rozvoj. K tomu všemu se ještě oficiální nezaměstnanost pohybuje kolem 50 procent.

Zda a případně jak bude další spolupráce mezi městy Pardubice a Gjakova pokračovat, bude záležet na mnoha okolnostech. „Cítíme však obrovskou podporu ze strany české ambasády v Prištině, což je pro nás velmi motivující,“ řekl Michal Zitko.

oddělení vnějších vztahů
Magistrátu města Pardubic