Plagiátorství se měli dopustit dnes již bývalý vedoucí katedry Radovan Doleček, hlavní autor Ondřej Černý, ale také tehdejší děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Ivo Drahotský a nynější děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Zdeněk Němec.

„Ačkoliv etická komise rozhodla ve prospěch stěžovatele a potvrdila, že stížnost byla oprávněná, na některé závěry komise reagoval Václav Lenoch kriticky otevřeným dopisem. Etická komise se bude jeho námitkami zabývat," konstatoval rektor pardubické univerzity Miroslav Ludwig.

KAUZA SE ŘEŠILA DO HLOUBKY, ŘÍKÁ REKTOR

„Etická komise je kolektivní orgán složený z respektovaných akademických osobností. Tuto složitou kauzu řešila do hloubky, intenzivně a závěry její zprávy jsou důležitým podkladem pro další postup. Každá strana má pochopitelně svůj pohled na věc a zároveň právo se k závěrům šetření vyjádřit. Věřím, že komise brzy na tyto dílčí připomínky zareaguje," komentoval aktuální stav rektor.

„Prošetřením etické komise bylo podezření plagiátorství potvrzeno a stížnost Václava Lenocha uznána jako oprávněná. To považuji za velice závažné zjištění a tomu se také pro dokončení řešení případu budeme i nadále věnovat," zdůraznil Miroslav Ludwig, jehož 
k rezignaci opakovaně vyzval poslanec a bývalý rektor Masarykovy univerzity 
v Brně Jiří Zlatuška.

„Pokud někdo umí číst, muselo mu být jasné, že jde o plagiátorství. Jestli předstírá, že ne, neměl by dělat rektora, ale vrátit se na základní školu," pustil se bývalý rektor brněnské univerzity do svého pardubického kolegy Ludwiga.

LUDWIG: „VÝZVY 
ZLATUŠKY ODMÍTÁM!"

„Jeho vyjádření považuje univerzita za osobní názor vycházející z neúplných informací a zásadně je odmítá," reagoval Miroslav Ludwig, který prý opakovaně nabízel poslanci Zlatuškovi jednání, kde by ho informoval o dalším postupu.

„Všechna slovní napadení poslance Zlatušky prostřednictvím médií principiálně odmítám. Je mi líto, že z po-hledu bývalého rektora nemá zájem o fakta a věcnou diskusi, ale raději jako protřelý politik lehkovážně pracuje s nepodloženými nařčeními a výzvami k mé rezignaci," dodal rektor pardubické univerzity.

„Všechny kroky v tomto případu děláme tak rychle, jak to jde. Správný procesní postup je u takto závažné věci velmi důležitý proto, aby přijatá rozhodnutí a opatření nemohla být v budoucnosti zpochybňována. Konkrétní řešení by v souladu s akademickými postupy a předpisy vysoké školy mělo být primárně nalezeno na půdě dotčených fakult. 
V tomto duchu budou moje kroky pokračovat," uzavřel.