Univerzita Pardubice zve všechny zájemce o vysokoškolské studium k návštěvě informačních dnů otevřených dveří, které se budou konat v následujících dnech na všech sedmi fakultách.

Už v minulém týdnu se uskutečnil první den otevřených dveří a to na Fakultě zdravotnických studií.

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům pro příští akademický rok 2016/2017 celkem 63 studijních programů se 118 studijními obory v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia.

„Do bakalářského studia budou fakulty Univerzity Pardubice přijímat přes 3,5 tisíce uchazečů do 51 oborů ve 26 studijních programech," řekla mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.
Během dnů otevřených dveří získají zájemci o studium řadu důležitých informací pro své další rozhodování pro podání přihlášky právě na některou z fakult univerzity.

Studijní nabídka

„Získají podrobné informace o studijní nabídce a nabízených studijních oborech i o možnostech uplatnění po absolvování studia. Mají také možnost seznámit se s postupem přijímacího řízení, případně i zkoušek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017, ale také třeba jak vyplnit a podat přihlášku ke studiu," seznámila s programem Valerie Wágnerová.

Zájemci o studium rovněž absolvují prohlídky speciálních laboratoří a moderních učeben fakult. Získají tak představu o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života v univerzitním kampusu i na kolejích.

„Návštěvníci mají možnost navštívit a prohlédnout si moderní univerzitní areál, nejen posluchárny a laboratoře, ale i například univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí, které poskytuje Univerzita Pardubice pro studium a volný čas vysokoškoláků," dodala mluvčí univerzity.

Dny otevřených dveří
• Fakulta chemicko-technologická – středa 13. ledna (10:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)
• Dopravní fakulta Jana Pernera – středa 13. ledna (9:00 aula)
• Fakulta restaurování v Litomyšli – pátek 15. ledna (9:00 budova fakulty v Jiráskově ulici)
• Fakulta ekonomicko-správní – pondělí 18. ledna (10:00 a 13:00 univerzitní aula)
• Fakulta filozofická – úterý 19. ledna (9:00 a 11:00 nový výukový areál Polabiny – budova EB)
• Fakulta elektrotechniky a informatiky – pátek 5. února (10:00 budova na nám. Čs. legií)