Funkční období současného rektora Miroslava Ludwiga končí k poslednímu lednu. V čele univerzity stál v letech 2000 až 2006 a v letech 2010 až 2018, tedy dvě tříletá a dvě čtyřletá funkční období a podle zákona může funkci vykonávat maximálně dvě po sobě jdoucí období. Nyní proto kandidovat nemůže.

„Třicet devět senátorů – po šesti ze šesti fakult univerzity, dva zastupující Fakultu restaurování a jedna senátorka zastupující celouniverzitní akademická pracoviště – bude rozhodovat v přímé a tajné volbě o kandidátovi na funkci rektora Univerzity Pardubice pro následující čtyřleté funkční období,“ přiblížila mluvčí Univerzity Pardubice Valerie Wágnerová.

Úkolem senátu je provést volbu kandidáta na funkci rektora a předložit návrh ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. Ten pak postoupí návrh prezidentovi České republiky.

Kandidáty mohli navrhovat členové akademické obce a vědecké rady univerzity. Navrženi byli celkem tři, ale kandidaturu přijal jen jeden z nich.

Osmapadesátiletý profesor Jiří Málek je uznávaným vědcem a věnuje se zejména studiu kinetiky procesů v pevné fázi a strukturním relaxacím nekrystalických materiálů.