„Na tvorbě nového studijního oboru se na straně České obchodní inspekce podíleli odborníci s dlouholetou zkušeností a se znalostí potřeb nutných pro kvalitní přípravu lidí zabývajících se nejen kontrolní činností, ale využitelných i v širších správních agendách. Věřím, že se společně podařilo vytvořit odborný program obohacený aktuálními poznatky z praxe. Počítáme také s tím, že během studia umožníme studentům odborné stáže přímo u České obchodní inspekce,“ řekl ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Během tří let se studenti seznámí s problematikou ochrany spotřebitele, poznají fungování ČOI, naučí se identifikovat padělky a nebezpečné výrobky i kontrolovat internetové obchody. Získají znalosti o postupu kontrol a rozhodování o udělení sankce za porušení zákonů.

Jediní v republice

„Tento profesní bakalářský studijní program otevíráme na naší fakultě jako jediní v republice. Věřím, že zaujme maturanty, kteří rádi získávají znalosti nejen v učebnách, ale rovnou také v praxi. Letos přijmeme 40 studentů na denní a 20 zájemců na kombinované studium,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Romana Provazníková.

Absolventi se budou moci uplatnit jako inspektoři nebo metodici ČOI. Pracovat budou moci také v institucích, které vykonávají správní dozor nebo jiné správní činnosti. Každý absolvent bude mít kvalifikaci k vysoce specializované odborné činnosti na úrovni nižších a středních manažerských funkcí v orgánech státní správy a samosprávy i v soukromé sféře.

Fakulta ekonomicko-správní letos nabízí i další nové obory. Otevře například studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia v praxi.