Na univerzitu tak zamíří dva vědci ze zahraničí, kteří rozšíří tým Centra pro etiku na filozofické fakultě.

„Získání těchto grantů potvrzuje, že na Univerzitě Pardubice působí výjimečné vědecké osobnosti, které mají evropský i světový přesah a mohou pomoci v růstu a rozvoji kariéry dalším vědcům,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek. Jedním z nich je právě vedoucí výzkumného týmu Centra pro etiku Niklas Forsberg, který bude odborným garantem obou projektů z etiky i filozofie.

Na akademickou půdu Univerzity Pardubice tak zavítá vědkyně Silvia Panizza, která se pod odbornou garancí bude snažit vypracovat teoretický rámec pro soubor jevů nazvaný morální nemožnost. Druhým vědcem bude finský profesor Olli Lagerspetz, jehož cílem je rozpracování základních filozofických vizí dvou myslitelů. „Tento velký úspěch ukazuje na kvalitu naší univerzity v evropském měřítku. Je skvělé, že za jedním z našich excelentních vědců a do jeho týmu se rozhodli přijet tak výborní a nadějní vědci ze zahraničí,“ konstatovala prorektorka pro vnější vztahy univerzity Andrea Koblížková. V programu výzkumných pobytů pro vědce letos uspěla zhruba desetina žádostí z celého světa. České vysoké školy a instituce podaly celkem 142 žádostí, podporu jich získalo pouze jednadvacet. Individuální výzkumné pobyty jsou určeny pro zkušené vědecké pracovníky v rané fázi kariéry. Jeden až dva roky trvající stáže mají za cíl podpořit další vzdělávání i profesní růst vědců.