Když v roce 1950 vznikala Vysoká škola chemická v Pardubicích, měla pouhých 120 studentů.

„Škola byla zřízená 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a do prvního ročníku nastoupilo 120 posluchačů," vysvětlil rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. Dnes má univerzita již na 8,5 tisíce studentů.

Od listopadu 1953 nesla pardubická univerzita čtyřicet let název Vysoká škola chemicko-technologická 
v Pardubicích (VŠChT).

NEJMLADŠÍ FAKULTA

„Po roce 1989 se charakter školy změnil, vznikaly nové fakulty a nabídka studijních programů se znásobila. 
V roce 1994 byl zákonem změněn název školy na Univerzitu Pardubice. Z jednofakultní VŠChT se postupně stala univerzita, jejichž sedm fakult nabízí vzdělání v širokém spektru oborů," upřesnil historické pozadí školy rektor.

Stále se rozrůstající škola dostala v 90. letech nový komplex budov na pravém břehu Labe v blízkosti areálu kolejí. V samotném srdci kampusu leží Univerzitní knihovna, která byla otevřena na podzim roku 1997. K ní byla v roce 1999 dostavěna univerzitní aula a další posluchárny.

Nejmladší fakultou je Fakulta elektrotechniky a informatiky, která vznikla 
v lednu roku 2008.

Fakulta ekonomicko-správní a Fakulta chemicko-technologická, která rozvíjí přes šedesát let vysokoškolské vzdělávání v oblasti chemie a chemických technologií, si letos na podzim připomínají 25 let své existence, kdy byly rozhodnutím akademického senátu vysoké školy v roce 1991 ustaveny.

Jako první vedl školu sídlící v budovách pekařské a cukrářské průmyslovky děkan Vilém Santholzer.

Když poté škola v roce 1953 nařízením vlády získala nový status, vznikla již zmíněná VŠChT v čele 
s rektorem Jiřím Klikorkou.

„Kromě dlouholetého rektora Klikorky působilo na vysoké škole mnoho významných vědců a pedagogů. Například profesor Miroslav Jureček, zakladatel české školy organické analýzy nebo docent Jan Wanka, významný analytik," uvedl Tomáš Pospíchal 
z oddělení propagace a vnějších vztahů univerzity.

UNIVERZITA CENTREM


„Instituce od doby založení vychovala na patnáct tisíc vysoce kvalifikovaných odborníků. Se svými téměř 8,5 tisíci stávajícími studenty a řadou graduovaných pedagogů je to dnes jediná vysoká škola univerzitního typu v Pardubickém kraji," dodal k výročí univerzity Tomáš Pospíchal.