Krajští zastupitelé rozhodli o splynutí dvou pardubických středních škol. Jedná se o Střední odbornou školu elektrotechnickou a strojní a Střední odborné učiliště v ulici Do Nového, která splyne se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou sídlící na Karla IV.

„Kapacita obou škol je využívána málo. Prvně jmenovaná škola byla v letošním školním roce naplněna žáky jen ze 46 procent, v druhém případě to nebylo ani 60 procent. Sestupný trend v naplněnosti obou škol je patrný několik let po sobě. Nástupnickou organizací se k 1. září 2013 stane nově zřízená příspěvková organizace s názvem Střední průmyslová škola elektrotechnická (SPŠE) a Vyšší odborná škola, Pardubice," zdůvodnila svůj návrh náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Zvýšení kvality

Podle náměstkyně je prvotním hlediskem zvýšení kvality vzdělání v těchto středních školách a lepší uplatnění absolventů v praxi. „K tomu jsme mohli dospět jedině restrukturalizací s ohledem na ekonomické využití kapacity těchto škol po splynutí," vysvětlila Jana Pernicová.

Kromě toho prý vzniknou úspory v oblasti administrativního řízení školy. „Takto získané finanční prostředky chceme v nově vzniklé organizaci využít k dalšímu zkvalitnění podmínek vzdělávání," doplnila náměstkyně.
Ředitelé zanikajících organizací budou odvoláni ze svých funkcí a zároveň bude vypsán konkurz na ředitele nově zřízené příspěvkové organizace.
V minulých dnech se na elektrotechnické škole na Karla IV. konalo setkání zástupců firem a představitelů Univerzity Pardubice.

„Spolupráce renomované střední školy, jakou SPŠE bezesporu je, s Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a pardubických firem je jedinečné, dobře funguje a je příslibem do budoucna, že tradiční elektrotechnika se ve městě Pardubice bude rozvíjet a prosperovat. Doufejme, že plánované splynutí SPŠE s jinou střední školou slibně nastartovanou spolupráci nezastaví, ale naopak ji ještě rozvine," řekl zástupce Krajské hospodářské komory Jiří Doležal.