Krizové centrum bylo v Pardubicích otevřeno v lednu 2022. Poskytuje okamžitou pomoc a podporu osobám, které se nacházejí v krajní situaci, jež ohrožuje jejich život a zdraví. Provozuje ho obecně prospěšná společnost SKP-Centrum. „V průběhu dvanácti měsíců jsme poskytli pomoc a podporu 127 lidem ve věku nad 16 let, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nezvládali ji řešit vlastními silami," řekl sociální pracovník Krizového centra Radim Blažek.

V Pardubicích ale sílila poptávka laické a odborné veřejnosti po rychle dostupné psychologické pomoci pro děti. Od ledna letošního roku je proto cílová skupina rozšířena o děti od 12 let. Na službu se mohou obracet samostatně, případně v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné blízké osoby. Krizová pomoc je poskytována zdarma a lze ji využít i anonymně.

První jarní květiny v Polabinách.
FOTO: Klekni na kolena a pohleď na tu nádheru. Co v Pardubicích raší jako první?

Co klienty centra nejčastěji trápí? „U adolescentů je to problematika úzkostí, obava ze školních neúspěchů nebo krize identity. U mladých dospělých se pak jedná často o přijetí nové role, tedy role dospělého, nebo vztahová problematika," uvedl Radim Blažek. Děti se na centrum aktuálně, tedy od letošního ledna, obrací se sebepoškozováním, úzkostmi a školní problematikou, trápí je například konflikty ve vrstevnických skupinách.

„Jedná o službu krizové pomoci, garantujeme tedy dostupnost služby v řádech dnů," doplnil Radim Blažek.

Krizové centrum sídlí v Pardubicích na adrese Erno Košťála 1013. Na službu se mohou zájemci obrátit i bez předchozího objednání, vhodnější je však domluva konkrétního termínu na čísle 608 432 117, nebo prostřednictvím e-mailu kc.pardubice@skp-centrum.cz.