Pardubičtí radní na svém pondělním zasedání odvolali z funkce ředitelku Kulturního centra (KC) Pardubice Markétu Ondrouškovou. Důvod? Organizační nedostatky a nedodržování termínů.

Pověrčivý člověk by nejspíš řekl, že místo šéfa Kulturního centra Pardubice je prokleté. Bývalá ředitelka Romana Vojířová odešla od soudu s trestem za zpronevěru. Jedno z výběrových řízení zase bylo zrušeno poté, co si jedna z účastnic Markéta Ševčíková stěžovala na to, že se předseda tehdejší výběrové komise a náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký snažil s tendrem manipulovat. Interní audit města ukázal, že k ovlivnění výsledků nedošlo, přesto bylo výběrové řízení zrušeno.

PORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ

K porušování zákonů prý docházelo v KC i za šéfování Markéty Ondrouškové.

„Odbor školství, kultury a sportu shledal ve vedení centra řadu nedostatků, ať už v oblasti řízení, hospodaření organizace nebo personální oblasti. Zároveň docházelo k porušování zákonů o účetnictví či o registru smluv. Nejzávažnějším důvodem je však celá řada nedostatků v hospodaření organizace zjištěných během kontroly," shrnul hlavní důvody odvolání ředitelky KC Jakub Rychtecký.

Politikům se také nezdály časté personální změny, které podle nich nenapomohly stabilizaci centra.
Oproti dřívější praxi byli prý také ve větší míře využíváni externí pracovníci.

Město jako zřizovatel navíc ze strany kulturního centra doposud neobdrželo jasný koncepční záměr, kam by měla organizace v budoucnu směřovat.

„Mým cílem je, aby bylo KC vnímáno pozitivně a aby ve společnosti převládal názor, že jsou za peníze z veřejného rozpočtu občanům a návštěvníkům Pardubic poskytovány kvalitní služby, které si lidé sami žádají, chtějí a využijí je," uvedla při svém nástupu Markéta Ondroušková, kterou se včera Deníku nepodařilo kontaktovat.

Dodržovány nebyly ani termíny pro odevzdávání klíčových podkladů na odbor školství, kultury a sportu, například při odevzdávání účetní závěrky a návrhu rozpočtu na příští rok.

„S ohledem na návaznost harmonogramu příprav rozpočtu to byla skutečnost, která zkomplikovala jeho detailní projednávání. Dostačující nebylo ani jeho zpracování," nechala se slyšet Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu.

DOČASNÉ VEDENÍ

Do té doby, než bude jmenován nový ředitel či ředitelka centra, bude dočasným řízením organizace pověřena vedoucí Europe Direct Andrea Pavlíková.

„Co se pravomocí dočasného vedení týče, nebude činit žádná zásadní organizační či jiná opatření. Na-opak bude úzce spolupracovat s městem, aby mohly být zmíněné nedostatky co nejdříve odstraněny," dodal primátor Pardubic Martin Charvát.