V pondělí a úterý  se uskuteční zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání.
Celkově bude připraveno v mateřských školách (MŠ) zhruba 840 míst. K zápisu do prvních ročníků základních škol odešlo z MŠ 967 dětí, ale u více než sto dvaceti z nich se počítá s odkladem. 

Počet míst se zřejmě navyšovat nebude

Podle statistických údajů je jisté, že se bude letos do školek opět hlásit přes tisíc dětí, tedy stejně jako v loňském roce.
Jelikož letos město již nepočítá s dalším navyšováním počtu nových míst v MŠ, lze předpokládat, že se uskuteční pouze jedno kolo zápisu.
Jen v případě, že by po zápisu zůstala v některé z mateřinek ještě volná místa, bylo by vyhlášeno i kolo druhé.

„Od roku 2007 postupně rozšířily Pardubice kapacity mateřských škol o 618 nových míst, čímž se může pochlubit opravdu jen málokteré město v České republice. Z demografických údajů je navíc zřejmé, že počet narozených dětí od roku 2008 klesá. Například už letos by mělo do mateřinek nastoupit o sedmdesát dětí méně, než v předcházejícím roce,“ řekl náměstek primátorky Jindřich Tauber.
I letos připravilo město pro přijímání dětí jednotná kritéria, podle kterých budou postupovat všechny ředitelky mateřských škol. Oproti předcházejícímu roku dochází k malé úpravě kritérií.

Snaha předejít diskriminaci

„Vzali jsme na vědomí doporučení veřejného ochránce práv. Ten zdůrazňuje, že se přijímací řízení do mateřských škol týká pouze dítěte. Tudíž není možné brát v úvahu při přijímání dětí, zda je rodič zaměstnán, jaká je sociální situace rodiny a podobně. Navržená kritéria mají předejít diskriminaci a umožnit předškolní vzdělávání všem dětem ve věku do tří let s trvalým bydlištěm v Pardubicích,“ dodal Jindřich Tauber.

Další informace můžete najít také na webové adrese www.pardubice.eu.

(iko, dob)