V úterý 2. července se otevřel řidičům obchvat Rokytna na Pardubicku, a to v režimu předčasného užívání. Čtyřkilometrová novostavba druhé třídy by měla sloužit jako přivaděč na dálnici D35. Úlevu by tak od tranzitní dopravy měly pocítit obce Rokytno, Býšť i Chvojenec, dále by se měla také zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu.

„Celkové náklady na výstavbu obchvatu dosáhly necelých 295 milionů korun s daní. Jedná se o stavbu, která je součástí memoranda se státem na budování přivaděčů k dálnici D35, proto jsme čerpali přidělené prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Součástí stavby silnice o šířce 9,5 metru jsou i dva mosty a retenční nádrž. V úterý 2. července bude obchvat spuštěn v režimu předčasného užívání, což znamená, že samotná stavba je hotová a budou probíhat drobné dokončovací práce. Jedná se o standardní postup, kdy chceme řidičům stavbu otevřít co nejdříve, kdy je to technicky a legislativně možné,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Vzhledem k začátku letních prázdnin jsme nechtěli organizovat žádné slavnostní stříhání pásky a tím zdržovat zprovoznění silnice pro veřejnost, proto využíváme poslední kontrolní den stavby před předáním staveniště a plánovaným uvedením do režimu předčasného užívání, o které bylo zažádáno ke 2. červenci. Samozřejmě nás mrzí, že se nepodařilo otevřít komunikaci ještě před prvním prázdninovým víkendem, ale dojde k němu v úterý 2. července před státními svátky a prodlouženým víkendem,“ doplnil hejtman.

Nový obchvat by měl ulevit především obcím od nadměrného provozu tranzitní dopravy a zároveň přinést větší komfort řidičům. „Díky novému obchvatu budou méně zatížené dopravou, hlukem a také zplodinami. Stavba propojuje dálnici D35 se silnicí I/35 v nové trase mimo zastavěná území, přičemž odvádí tranzitní dopravu z obcí Rokytno a Chvojenec a částečně také z Býště. Dochází také ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy po silnici II. třídy v trase Sezemice – Dobruška. Stavba obchvatu začala v roce 2022. Chtěl bych místním lidem i vedení obce poděkovat za trpělivost. Odměnou za to jim je i nedávno zrekonstruovaný průtah celou obcí. Tam náklady činily 41 miliony korun s daní,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Silnice, jež sloužily jako návozové trasy pro stavbu dálnice D35 v okolí obce, jsou v současnosti opravovány a v příštím roce se plánují další opravy těchto komunikací. Za novou silnici se cena stanovuje podle náročnosti stavby. „Součástí jsou dva mosty – přes Brodecký a Chvojenecký potok a také nová retenční nádrž. Ke stavbě byly využity také BIM technologie, které umožnily vytvořit 3D model stavby, který je velice užitečný při budoucí správě komunikace,“ uvedl Kortyš.

Plány na rok 2025

Na řadu přijdou i další projekty, a to například rekonstrukce průtahu místní části Bohumileč. „V roce 2023 opravili průtah Rokytnem samotným, nyní se společně chystáme na tosamé u silnice vedoucí Bohumilčí. Domluva je taková, že Ředitelství silnic a dálnic v roce 2025 opraví silnici až k této vesnici, na což navážeme my na komunikaci skrze ni. Rokytno se k akci připojí vybudováním chodníků a přispěje na instalaci dešťové kanalizace,“ dodal náměstek Kortyš.