Státní svátek, Den osvobození a konec druhé světové války v Evropě si včera připomínali lidé po celém Pardubicku.

V Sezemicích vzpomínku zahájili u sochy Alfréda Bartoše, místního rodáka, který odešel bojovat proti Třetí říši do zahraničí, aby se v prosinci roku 1941 vrátil coby velitele paravýsadku Silver A a podával zprávy o dění v okupované vlasti.
Zásluhy jeho, ale i dalších hrdinů druhé světové války, si v Sezemicích připomněli položením květin u pomníku padlým v obou světových konfliktech. Sezemice si zároveň připomněly ještě i výročí úmrtí dalšího slavného rodáka, Karla Bezdíčka, který padl u Arrasu 9. května 1915.

V Pardubicích se vzpomínkové setkání konce druhé světové války konalo u pomníku padlých na Zborovském náměstí za účastí představitelů města, parlamentu, senátu i zástupců velvyslanectví Ruské federace.