Badatelna Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR v Pardubicích, kde lidé mohli více než deset let nahlížet do spisů bývalé komunistické Státní bezpečnosti (StB), ukončí ještě v průběhu jara svou činnost.

Důvodem jsou podle představitelů ministerstva peníze, tedy snaha ušetřit. I po zrušení pardubického pracoviště budou moci zájemci spisy StB studovat v dalších dvou místech – Praze a Brně.

Badatelna působí v Pardubicích od roku 1997 v pronajatých prostorách na Zborovském náměstí. Samotné dokumenty zde ale nikdy nebyly archivovány, do Pardubic byly dopravovány pouze v digitální podobě lidem, kteří o spis požádali a ten byl následně skutečně rovněž dohledán. Měsíčně využily služeb badatelny desítky lidí, mezi nimi i známé osobnosti. Pardubické pracoviště navštívila kupříkladu i herečka Jiřina Bohdalová.