„Srdečně mu blahopřeji, jedná se o ocenění celoživotní práce tohoto historika, se kterým máme tu čest jako samospráva Pardubický kraj dlouhodobě spolupracovat. Jeho znalosti regionální historie jsou obdivuhodné. Přitom zůstal skromným člověkem. Přeji pevné zdraví a hodně elánu do další tvůrčí činnosti,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se páteční ceremonie zúčastnil. Připomněl, že Jiří Kotyk v roce 2016 obdržel také Cenu Za zásluhy o Pardubický kraj.

Historik Jiří Kotyk se narodil 6. října 1946 v Pardubicích, kde studoval Pedagogický institut a následně na Pedagogické fakultě v Hradci Králové obor dějepis a ruský jazyk. Vzdělání si dále doplňoval rigorózním studiem na Pedagogické fakultě v Praze a Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Patriot Pardubického kraje se věnuje především regionální historii, hlavně oblasti východních Čech v období novověku. Napsal také řadu historických publikací.Patriot Pardubického kraje se věnuje především regionální historii, hlavně oblasti východních Čech v období novověku.Zdroj: FacebookJako pedagog působil v letech 1967 - 1991 na základní škole, odkud odešel na Českou školní inspekci, kde pracoval v letech 1991 - 1995. Do loňského roku přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

„Vybral jsem si dráhu historika, protože mě historie, především dějiny Pardubicka, vždy velmi zajímala. Z toho následně vyplynuly některé moje funkce v Klubu přátel Pardubicka,“ vysvětlil Jiří Kotyk, který je vedle toho také předsedou Masarykovy společnosti v Pardubicích, předsedou Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera. Zatímco zásluhou Masarykovy společnosti byl mimo jiné obnoven pomník TGM na náměstí Čs. legií v Pardubicích, další zmíněné společnosti se zasloužily o rekonstrukce hrobek zakladatelů dopravy, tedy prvního českého aviatika Jana Kašpara a stavitele železnic Jana Pernera. Kotyk také inicioval prohlášení Larischovy vily, takzvaného Zámečku, u něhož byli během druhé světové války během heydrichiády popravováni obyvatelé vypálených Ležáků, za městskou kulturní památku.

Zámeček
Zámeček: Rodinné sídlo se změnilo na popraviště. Od pomsty Němců uběhlo 80 let
Zámeček Pardubice nebo také „Larischova vila“ – více než stodvacetiletý novorenesanční skvost s bohatou, leč se smutnou historií.
OBRAZEM: Prohlédněte si pardubickou "Larischovu vilu"

Vedle dlouholetého pedagogického působení se Jiří Kotyk výrazně prosadil také na poli autorském, kde lze zmínit například publikace Spor o revizi Husova procesu, Český fašismus v Pardubicích a na Pardubicku 1926 - 1939, Pardubický Zámeček a jeho osudy, Pernštejnové na Pardubicku či nedávné již druhé doplněné vydání knihy Hana a Václav Krupkovi, pardubičtí spolupracovníci Silver A pod koly dějin.

Rozsáhlá je také jeho publikační činnost v edici AB-Zet Pardubicka, prostřednictvím které vydal vlastivědné brožury se vztahem k Pardubicku, kupříkladu Pardubický Zámeček a jeho osudy, Pernštejnové na Pardubicku nebo Zmizelí Pardubáci. Od roku 1976 rediguje Zprávy Klubu přátel Pardubicka, je také členem redakční rady Vlastivědných listů Pardubického kraje.

Předávání státních vyznamenání, 28. října 2022
Tři králové i Volodymyr Zelenskyj. Prezident Zeman vyznamenal 78 osobností