„Dlouhodobě poptávka po ubytování v Pardubicích překračuje nabídku volných lůžek, a proto budeme řešit možnosti jejich rozšíření,“ řekl hejtman Martin Netolický. V úvahu připadá jak adaptace stávajících prostor, tak možná přístavba k budově v Rožkově ulici. „Chceme znát možnosti, které areál nabízí tak, abychom se připravili také na populačně silnější ročníky, které přicházejí,“ dodal hejtman.