V pondělí 5. září všichni, kteří se
o jeho realizaci zasloužili, spolu s jeho vedením, pracovníky i klienty ve Sladkovského ulici oslaví páté jubileum.

Stavba byla financována z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a státního rozpočtu České republiky, v listopadu roku 2009 byla schválena dotace téměř 54 milionů korun. Stavět se začalo v únoru roku 2010 a stavba byla hotová začátkem roku 2011.

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Moderní zázemí pro svoji činnost a hlavně svoje klienty v ní našla Česká abilympijská asociace (CAA).

„Naším záměrem bylo pomoci lidem s různými formami postižení. Podávali jsme jim pomocnou ruku při jejich integraci do společnosti, při snaze o dosažení kvalitního, důstojného a aktivního života, při odstraňování nepříznivých životních situací způsobených zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Snažili se jim pomoci zejména v oblasti zaměstnávání, vzdělávání a využití volného času. Kladli jsme si za cíl informovat je o jejich právech
a nárocích. To vše se daří," řekla předsedkyně CAA Ivana Dolečková, která se při pondělním jubileu bude
s touto funkcí loučit.

„Nemůžeme lpět na konzervativních přístupech a nabídce, musíme hledat pořád něco nového. Základním zaměřením CAA, která v Pardubicích funguje od roku 1997, byly bezbariérovost, osobní asistence, sociální rehabilitace, zážitkové semináře, abilympiáda či 
v poslední době výstava Kreativ," informoval Jaromír Krpálek, místopředseda CAA, který bude organizaci v nejbližším období řídit.

Moderní zázemí dalo vzniknout tréninkovým dílnám i pracovním příležitostem (restaurace, kavárna), osvědčily se prodejna Pardubanda v Machoňově pasáži či výroba a rozvoz zdravých svačinek do škol v Pardubicích a okolí.

V CAA zkoušeli i dopravu postižených za nákupy, 
k lékaři či na výlety. V současné době je v CAA zaměstnáno 81 osob, z toho 55 se zdravotním hendikepem, jejichž služeb využívá přes 50 klientů. „Plánů máme hodně, třeba 1. září spouštíme výrobu pečiva ve vlastní pekárně, zatím jen pro potřeby zdravých svačinek. Čekáme, až uplyne pětiletá karenční lhůta a my budeme moci svoji činnost ještě rozšířit a také nějaké finance vydělat. S rukama v klíně rozhodně nesedíme," dodal Jaromír Krpálek.

„Bylo úžasné být u začátku provozu dílen, do kterých jsme obsazovali lidi se zdravotním hendikepem a ti měli před sebou těžkou práci. Nikdo z nás nevěděl, zda to, co děláme, bude pro nás přínosem, ale všichni jsme měli radost z nových prostor, prožívali jsme naděje, očekávání," uvedla vedoucí sociálních služeb Pavlína Potůčková.

CÍTÍ SE BEZPEČNĚ

Anketa mezi klienty sociální rehabilitace potvrdila, že všichni se tu cítí bezpečně i z důvodu toho, že mohou otevřeně mluvit o svých problémech, mají tu své zázemí, ve kterém se odreagují. V tréninkových dílnách se jim líbí pohoda, klid a hlavně dobrý kolektiv. Oceňují, že zase vidí možnost seberealizace a nalézají někdy už ztracený smysl života. „Mohu se učit věci, které sama nezvládnu. V dílně jsem mezi lidmi a nesedím jenom doma," vysvětlila jedna z klientek Kosatce.

Jaromír Fridrich