Trasa krajské silnice by měla vést severovýchodně od města v místech stávajících zemědělských ploch a měla by spojovat stávající silnici II/298 s budoucí trasou státní silnice I/36, která by se měla městu také vyhnout (celá mapa trasy pod článkem). Nová silnice silnice je navržena jako obousměrná komunikace II. třídy se dvěma jízdními pruhy.

Nová komunikace

Silnice je navržena jako obousměrná komunikace II. třídy se dvěma jízdními pruhy. Šířka jednoho jízdního pruhu má být 3,5 metru, šířka zpevněné krajnice potom 0,75 metru.

„Součástí projektu je i nadjezd nad budoucí I/36 a přeložení devíti různých druhů inženýrských sítí. Pro umožnění napojení přeložky silnice II/298 na budoucí silnici I/36 je potřeba na silnici vybudovat připojovací a odbočovací pruhy,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Stavba bude napojena na stávající silnici pomocí okružních křižovatek a dále pomocí mimoúrovňové křižovatky na budoucí silnici I/36. Místním se nelíbil hluk, radní ale problém vyřešili.

O přeložce státovky Sezemice - Časy (Holice) jsme psali zde:

Ředitelství silnic a dálnic vypsalo soutěž na stavbu přeložky státovky I/36 z D35 u Sezemic do Holic
VIZUALIZACE: Stavba přeložky státovky z D35 u Sezemic do Holic se blíží

„Žádost o stavební povolení byla opakovaně napadnuta Krajskou hygienickou stanicí kvůli hlukové studii v Masarykově ulici. Po osobní konzultaci s hygienickou stanicí a ve spolupráci se stavebním úřadem v Sezemicích se ale podařilo najít kompromisní řešení,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Pardubický kraj má chce požádat o poskytnutí podpory z výzvy IROP do konce letošního roku. I u této stavby hejtmanství očekává růst výsledné realizační ceny.

Trasy obou obchvatů Sezemic: přeložky státovky I/36 k Časům, ze které se odpojuje severovýchodní obchvat Sezemic k silnici II/298Trasy obou obchvatů Sezemic (červenou barvou): přeložky státovky I/36 k Časům, ze které se odpojuje severovýchodní obchvat Sezemic k silnici II/298Zdroj: mapy.cz