Pardubický kraj bude pokračovat v redukci sítě středních škol, s níž začal loni. Shoduje se tak s názorem ministra školství Josefa Dobeše (VV), že je nutné snížit počet tříd osmiletých gymnázií i nabídku dalších středoškolských zařízení. „Další vlna slučování škol by mohla nastat ještě letos,“ uvedla krajská radní pro školství Jana Pernicová (ČSSD).

„V redukci škol jsme napřed,“ říká radní

„Náš kraj je v redukci sítě středních škol dost napřed. Přesto plánujeme slučování některých škol v jiných městech než v Pardubicích, do 30. června by jich mělo být pět až šest, a také specializace některých oborů,“ prohlásila Jana Pernicová.

Kraj dosud prosadil sloučení střední školy zahradnické s nedalekou střední školou technickou v Litomyšli.
Zastupitelé budou také schvalovat sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Poděbradská v Pardubicích se Střední průmyslovou školou potravinářskou v témže městě. V plánu je rovněž splynutí Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Gustava Habrmana se Střední odbornou školou a učilištěm technických oborů v České Třebové.

Podle Dobeše by na osmiletá gymnázia mělo chodit jen pět procent populačního ročníku, v Pardubickém kraji je to 10,8 procenta. „Budeme se k tomu muset nějak postavit, i z hlediska základních škol, jimž osmiletá gymnázia odebírají žáky, přitom výsledky žáků v devátých třídách a v kvartách jsou téměř stejné. Tím je zpochybněna výběrovost a úroveň osmiletých gymnázií,“ míní Pernicová.

Gymnázií v regionu? Jedenadvacet!

Gymnázií v regionu existuje 21, z nichž jedno je církevní, dvě soukromá, jedno zřizuje společně se základní školou město Králíky. Pouze osmiletý obor budou v příštím roce otvírat dvě gymnázia, pouze čtyřletý pět, čtrnáct pak přijímá oba obory.

Kvůli optimalizaci sítě středních škol a malému zájmu žáků neotevřelo od současného školního roku osmiletý obor Gymnázium v Jevíčku na Svitavsku. Už před delší dobou byl zrušen také osmiletý obor i na Gymnáziu v Králíkách, které město převzalo od kraje. Gymnázium v Přelouči si pro letošní školní rok osmiletý obor ponechalo a neotevřelo čtyřletý, jedna třída čtyřletého oboru ubyla rovněž Gymnáziím Mozartova a Dašická v Pardubicích. Plán otevírat střídavě v meziročním cyklu třídu mezi gymnázii v České Třebové a Vysokém Mýtě, v Moravské Třebové a Svitavách a také v Poličce a Litomyšli kraj zatím opustil.

V Pardubickém kraji je celkem 84 středních škol včetně těch, které nabízejí jen jednoleté pomaturitní jazykové kurzy, a škol praktických.

Má být „utlumeno“ hned třináct škol

Ministerstvo školství si nechalo od Vysoké školy ekonomické zpracovat návrh na ideální síť škol. „V našem kraji podle něj vychází, že by mělo být utlumeno asi třináct škol,“ poznamenala radní.

Kapacita středních škol zřizovaných Pardubickým krajem by se tak měla podle plánu kraje postupně snížit ze současných asi dvaatřiceti tisíc na dvacet tři tisíc míst. Nabídka neodpovídá klesající populaci žáků základních škol a je roztříštěna mezi mnoho subjektů.

(zr, čtk)