Zástupci Pardubického kraje ocení v souvislosti s letošním Evropským rokem dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. O tom, kdo by měl být oceněn můžete rozhodnou i vy, stačí nominovat ty, kteří by podle vás měli ocenění získat.

Cílem je ocenit výjimečnou činnost

Cílem akce, jež připravila Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost.

Občané mohou až do 15. listopadu posílat na adresu organizátora KONEP o.s., Pernštýnská 15, Pardubice 530 02, své nominace.
Ty jsou rozděleny do třech kategorií, kterými jsou: dobrovolní, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma.

Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Ty jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace www.nevaldky.cz v sekci dobrovolnictví.

V Pardubickém kraji působí celá řada dobrovolníků a neziskových organizací, které mohou občané nominovat.
„Jsou zde lidé, kterým nezáleží jen na sobě, ale mají zájem o lidi a prostředí kolem sebe,” uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. „Jsou to lidé, kteří svůj čas věnují druhým s radostí a bez nároku na odměnu. Proto jim náleží společenské uznání. A uznání patří i těm, kteří dobrovolnictví podporují,” dodal Šotola.

Pět nominovaných pojede do Francie

Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie obdrží věcnou cenu a pět nominovaných se podívá do Štrasburku.
„Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor,” vysvětlila pravidla Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.

(msu)