Ve srovnání s dubnem se nezaměstnanost v kraji zvýšila jen nepatrně. V meziokresním srovnání v kraji si nejnižší podíl nezaměstnaných drží již od května 2017 okres Ústí nad Orlicí (ke konci letošního května 2,4 procenta). Chrudim je s 2,7 procenta mezi okresy na třetí místě. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob má v současné době okres Svitavy, na Pardubicku je míra 2,6 procenta.

,,Počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce v Pardubickém kraji se oproti předchozímu měsíci zvýšil o 196. Do evidence úřadů práce se nově nahlásilo 1524 osob, naopak evidence byla ukončena 1328 osobám," uvedla Hedvika Fialová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích.

Na jednoho uchazeče připadá 2,6 volného pracovního místa.