Má vlast cestami proměn je koncipována jako putovní roční výstava, do které se mohou přihlásit se svými proměnami města, obce, kraje nebo neziskové organizace. „Výstava přináší svědectví o zvelebování a zkrášlování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. To přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí,“ zdůvodnil účast kraje radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

Výstavu, k níž se Pardubický kraj připojil poprvé v roce 2015, je možné po celý rok zhlédnout ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, infocentrech, na návsích a náměstích.

Výstava, jíž pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění a Národní kulturní památka Vyšehrad, je zahajována pravidelně v květnu v Praze na Vyšehradě, kde setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích dle krajů na putování po celé vlasti.