Novým logem se nyní může pochlubit Zámek Pardubice. Jeho autorem je akademický malíř a sklářský designér Vlastimil Beránek ze Žďáru nad Sázavou, jehož návrh zvítězil v konkurenci dalších šesti. Nové logo se objeví už o letošních vánočních svátcích a rovněž na plakátech akcí, které se budou na zámku konat. V příštím roce by se navíc mělo stát symbolem turisticky zaměřeného webu, směrovek i dárkových a upomínkových předmětů.Zámek Pardubice - logo

Symbolika valů

Od prvního pohledu je jasné, že nové logo je inspirováno tvarem zámeckých valů. Jejich zelená barva symbolizuje přírodní zeleň. Větší čtvereček je sytě žlutý a koresponduje s barvou omítky. Modrý čtvereček uprostřed pak reprezentuje otevřený prostor a pohled vzhůru na oblohu.
Členy hodnotící komise, jejímž úkolem bylo vybrat vítězný návrh, však nezajímala pouze skrytá symbolika, ale také celková úroveň návrhu, srozumitelnost pro české i zahraniční turisty, originálnost a možnosti jeho praktického aplikování ve zmenšeném i zvětšeném formátu.

„Komise se shodla na logu, na kterém je stylizovaný, ale zároveň čitelný půdorys zámku s typickou hradbou valů. Logo vytváří tvarově i barevně svébytný a nosný symbol, doplněný textem v nadčasovém, českém písmu Jana Solpery, fontem s moderní a dynamickou kresbou liter a s prvky elegantně odkazujícími k historickým antikvám," konstatoval typografický odborník Petr Vlček.
Cílem vytvoření nového loga je především zviditelnit zámek a přilákat tak větší množství návštěvníků.

Zviditelnění zámku

„Začíná se naplňovat snaha o zviditelnění značky Zámek Pardubice. Ten se po celkové rekonstrukci stal opravdovou renesanční perlou našeho regionu, která je navíc velmi ojedinělá svým opevněním. To nakonec znázorňuje i nové logo," prohlásila Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast školství, kultury a památkové péče.
Nové logo vzniklo jako značka pro turistický cíl. „V propagaci našich památek do zahraničí máme určitě velké rezervy. O tom, že tu máme takové skvosty, se musí turisté dozvídat zejména novými způsoby komunikace. Proto vítám, že v příštím roce vznikne i aktivní česká a cizojazyčná stránka Zámek Pardubice Castle," podotkl krajský radní zodpovědný za cestovní ruch René Živný. Lenka Štěpánková