Dodavatel je vybrán, práce se rozeběhnou již začátkem roku 2019. Avšak dosud není jasné, jak hodně rekonstrukce ovlivní provoz Východočeského muzea, které v zámku sídlí, a jak ji pocítí přibližně padesáti tisíc návštěvníků, kteří sem každý rok zavítají.

Na obnově exteriérů i interiérů zámku, který je od roku 2010 národní kulturní památkou, bude pracovat firma Archatt památky. Ta v současné době provádí také rekonstrukci domů z 16. století na nedalekém Příhrádku. „Na Příhrádku s nimi máme dobré zkušenosti, tak doufám, že vše proběhne dobře i na Zámku Pardubice,“ řekl k výběru firmy náměstek hejtmana Roman Línek. Pardubický kraj, který je zřizovatelem Východočeského muzea a v jehož majetku je pernštejnský komplex od roku 2001, má na úpravy zámku přislíbenou dotaci z Evropské unie, a to 95 milionů korun z projektů Hradecko-pardubické aglomerace. Firma vybraná krajskými radními se přitom zavázala udělat práce za 98,5 milionu korun. Další prostředky budou potřeba na nové vybavení interiérů a na nový prohlídkový okruh Vítejte na dvoře Pernštejnů. Celková částka se tak přiblíží ke 130 milionům. Cílem investic je zámek ještě více otevřít veřejnosti a zvětšit prostory pro expozice. To, jak by měl zámek v budoucnosti vypadat a fungovat, vymyslela trojice špičkových architektů, kteří mají velké zkušenosti s realizacemi v památkových zónách – Ladislav Lábus, Josef Pleskot a Petr Všetečka.

„Nový generel památky pracuje s interiéry trochu jinak a odvážněji, než byly původní plány. Pernštejnská expozice propojuje nádvoří s hlavní budovou a využívá všechny sály, kde je co ukázat z této etapy historie,“ uvedl Roman Línek. Zároveň má rekonstrukce ulevit rytířským sálům, které jsou hojně využívané pro společenské akce, čímž trpí tamní ojedinělé malby z 16. století.

„Společenské dění se přesouvá do třetího nadzemního podlaží a přilehlých prostor, kde je nyní expozice skla. Ta získá zázemí ve stejném patře a nové výstavní sály vyrostou i v hospodářských budovách na nádvoří a v přístavbách,“ popsal Línek. Další prostory získá muzeum po odchodu Východočeské galerie ze zámku do Winternitzových mlýnů. V uvolněné budově má vzniknout návštěvnické středisko.

Co však zatím nepadlo, je rozhodnutí o omezení provozu muzea po dobu rekonstrukce, která by měla skončit až v první čtvrtině roku 2021. „Více bychom měli vědět do tří týdnů, po jednání s firmou Archatt,“ uvedla mluvčí muzea Kateřina Procházková.

„Sejdeme se nyní s vysoutěženou firmou a budeme jednat, jak co nejlépe sladit výstavbu a náš provoz,“ vyjádřil se ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek. Muzejníci se budou podle jeho slov po dobu výstavby věnovat především práci se sbírkovým fondem, ale připraví i program pro veřejnost, který dostane podobu pedagogických dílen a přednášek. „Začneme pracovat i na výstavách, které zrealizujeme po otevření,“ dodal ředitel Tomáš Libánek.

Ze zámku nejdříve zmizí depozitáře, které se společně s některými muzejními pracovišti přestěhují do nové budovy v Ohrazenicích.