Neskutečná dřina, která simuluje hasičské zásahy. Pardubičtí hasiči Ondřej Pavlík, Roman Víšek, Petr Plaček a Jan Vlasák z pardubické stanice se ve středu 13. září zúčastnili 17. ročníku soutěže o putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje v disciplínách TFA – Zámecká věž a 6. ročníku Českého poháru v disciplínách TFA, které se konalo v Kroměříži. A nevedli si špatně. 

"Marek Víšek se umístil ve své kategorii 35 – 44 let na 3. místě. Petr Plaček v kategorii 18 – 34 let skončil na 7. místě, ve stejné kategorii soutěžil i Ondřej Pavlík, který skončil na 11. místě. Jan Vlasák nedokončil. Družstvo Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje skončilo v celkovém pořadí na 3. místě," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Soutěž v disciplínách TFA je simulací zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Soutěž probíhala odděleně po úsecích intervalovým způsobem, rozdělena byla do 4 úseků a časy ze všech 4 úseků byly sčítány a poté vyhodnoceny. Trať byla postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících, vyjma úseku číslo 4, kde se startovalo jednotlivě.

Soutěžící na všech úsecích musel mít na sobě kompletní zásahový oděv a zdolat hned čtyři úseky: 
Od startovní čáry soutěžící musel běžet na stanovenou vzdálenost k přistavené požární stříkačce, k ní na výstupy připojil dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopil za proudnice a bez rozpojení rozvinul tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od požární stříkačky.

Poté se přesunul po trati a smotal dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uložil je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly a doběhl do cíle prvního úseku. Druhým úsek byl takzvaný hammerbox, kde soutěžící musel těžkou palicí udeřit do boxu 40 x nahoru a 40x dolů. Dále musel pronést 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry. Dále soutěžící musel uchopit figurínu o váze cca 80 kg a přemístit ji na vzdálenost 60 m. Na závěr druhého úseku každý závodník překonal bariéru o výšce 3 metry a úsek dokončil seskokem do matrace a doběhl do cíle.

Ve třetím úseku hasiči museli postupně dopravit 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je museli opřít, připnout se karabinou k jistícímu zařízení a vystoupat z vnější strany konstrukce lešení do 2. nadzemního podlaží. Pomocí lana vytáhnout břemeno na plošinu lešení a sestoupit zpět na zem a odepnout se od jistícího zařízení. Dále běžet k monitoru a spojit proudnici s monitorem. Poté pokračovat do cíle úseku. Čtvrtý úsek byl výběh na zámeckou věž, kde byl cíl celé soutěže.