Klubu se podařilo získat finanční podporu z více stran, realizaci tohoto projektu podpořilo dotací také město Pardubice nebo kraj.

„Nový areál pro orientační běžce je skvělou ukázkou vícezdrojového financování. Klub za pozemek a stavbu objektu zaplatil zhruba 11 milionů korun, z čehož 5 milionů činila dotace z Národní sportovní agentury, město přispělo dotací 600 tisíc korun a Pardubický kraj se podílel dotací ve výši 500 tisíc korun,“ přiblížil způsob financování náměstek primátora zodpovědný za rozpočet a sport Jakub Rychtecký.

Šatny i sklad

Předchozí zázemí klubu, v prvním patře budovy TJ Lokomotiva, bylo pro členy nepraktické. Orientační běžci nyní získali místo, kde mohou skladovat vše potřebné pro závody, kde budou moci trénovat nebo pořádat různé akce.

„Vedle objektu jsme se rozhodli vybudovat workoutové hřiště s prvky ideálními například na protahování. Zatravněnou plochu za objektem bychom chtěli využili k dalším aktivitám, rádi bychom zde například vytvořili bludiště, které by využívaly školy, a zvažujeme také možnost organizovat v areálu příměstský tábor,“ vyjmenoval výhody nového areálu Petr Klimpl, předseda klubu orientačních běžců OK Lokomotiva Pardubice.

Členskou základnu klubu orientačních běžců v Pardubicích tvoří zhruba 450 lidí, z čehož více jak polovina jsou děti a mládež. Pardubičtí orientační běžci mají na svém kontě úspěchy, například na loňském mistrovství světa v Dánsku, kterého se zúčastnilo osm reprezentantů ČR, byli tři právě z Pardubic.