První řádnou schůzi má za sebou nová Rada města Pardubic. „Projednávaly se především záležitosti spojené s jejím fungováním a pak ty, co nesnesly odklad,“ informoval náš Deník vedoucí odboru kanceláře magistrátu a tiskový mluvčí pardubické radnice Michal Zitko.

„Na programu jednání byly například mimořádné odměny pro ředitele mateřských a základních škol, které měly souvislost se zateplováním budov. Museli jsme také řešit aktuální situaci ve vedení Komorní filharmonie Pardubice. Její dosavadní ředitel Vojtěch Stříteský se totiž stal uvolněným místostarostou Litomyšle. Rada přijala usnesení, aby odbor komunitních služeb magistrátu neprodleně učinil potřebné kroky k vypsání výběrového řízení na nového ředitele filharmonie, a to na dobu, kdy bude Vojtěch Stříteský ve své politické funkci. Až mu vyprší mandát, může se ze zákona vrátit na své původní místo,“ vysvětlila nová primátorka města Štěpánka Fraňková ze Sdružení pro Pardubice.

„Na radě jsme diskutovali také o plaveckém areálu. Momentálně čekáme na vyjádření, jaký je jeho technický stav. Zatím máme indicie, že Vinšovy hlavice by měly být v pořádku, ale střecha zřejmě bude v horším stavu, než jsme předpokládali,“ poznamenala Štěpánka Fraňková, podle níž by se nové vedení mělo přímo do areálu vydat na exkurzi ještě do konce tohoto měsíce.

„Hovořili jsme také o rekonstrukci Machoňovy pasáže. Zaznamenali jsme totiž drobné nesrovnalosti v postupujícím výběrovém řízení. Pochybnosti, které jsme měli, byly rozptýleny bývalou političkou Petrou Buzkovou, zástupkyní advokátní kanceláře, která výběrové řízení na rekonstrukci pasáže připravuje,“ dodala primátorka.

„Výběrové řízení pokračuje nadále. Vítěz nám zatím nebyl sdělen. Vedení Městského rozvojového fondu jsme požádali, aby nás o něm neprodleně informovalo,“ nechala se slyšet Fraňková.

„Představenstvo fondu zároveň bylo upozorněno, že oproti usnesení z letošního května byla výrazně zvýšena částka v případě rekonstrukce ubytovny v Ohrazenicích. Po vedení fondu jsme žádali zdůvodnění. Na vyjádření čekáme do 26. listopadu,“ upřesnila nová primátorka, která chce brzy vyřešit i problematiku Tyršových sadů.

„Rádi bychom v dohledné době svolali zastupitelstvo, kde bychom jeho nové členy podrobně seznámili s celým projektem. V lednu bychom ho chtěli zařadit do Integrovaného plánu rozvoje města a v březnu máme v plánu zahájit vlastní rekonstrukci,“ vysvětlila Štěpánka Fraňková, která na dnešek novému vedení nachystala jednání o veřejných zakázkách.

Noví náměstci od ní dostali za domácí úkol projít si své kapitoly rozpočtu, aby se nachystali na příští týden, kdy zasedne finanční výbor.