Do ní se letos zapojilo sto studentů středních odborných škol z celé republiky a dalších 20 vysokoškolských studentu, kteří vystupovali jako konzultanti soutěžních týmu. Soutěž probíhá ve třinácti zemích a je částečně financovaná Evropskou unií v rámci programu Leonardo da Vinci. Studenti měli na zpracování svého projektu celý den a své nápady mohli po celou dobu konzultovat s vybranými odborníky z praxe, tedy se zástupci partnerských společností. Další oporou jim byli starší kolegové z rad vysokoškoláku, kteří v soutěžních týmech působili jako jejich vedoucí manažeři.

První příčku nakonec obsadil soutěžní tým, jehož vítěznou službou bylo diskusní fórum pro řešení problému ve vztahu učitel – žák za účelem zlepšení jejich vzájemné komunikace.

„Členem vítězného týmu byla také studentka třetího ročníku oboru Management obchodu a služeb Michaela Fránová ze SOŠ a SOU Pardubice. Na druhém místě se umístil její kolega Ondřej Brouček ze stejného ročníku dané školy,“ potvrdil Pardubickému deníku profesor zmíněné školy Zdeněk Pospíšil.