Děti rozdělené do několika skupin si postupně prošly všechna stanoviště, která si pro ně vojáci připravili. Měly tak možnost prohlédnout si moderní vojenskou techniku, současnou výstroj i výzbroj vojáků Armády České republiky, nechaly se s nadšením pomalovat maskovacími barvami. To vše děti absolvovaly i s podrobným odborným výkladem, který se zaujetím poslouchaly a nebály se vojáků ptát například na podrobnosti a technická data vystavené techniky.

Zajímaly se také o celkovou hmotnost taktické výstroje a mnohé z nich si, i přes horké letní počasí, část výstroje vyzkoušely a na vlastní kůži zkusily, jak se v ní běhá. Vojenští zdravotníci je seznámili se základy první pomoci a předvedli, jak se správně provádí masáž srdce na speciální figuríně. To si po té měli všichni zájemci možnost osobně vyzkoušet. Na závěr děti čekala štafetová překážková dráha.

Čtrnáctidenní tábor pro 180 dětí z celé České republiky i Slovenska organizuje tým táborových dobrovolníků společnosti „KOMETA spolu.“ Letos je mezi dětmi ještě jeden zahraniční účastník - Matěj, který žije od narození se svými rodiči v USA a na tábor přiletěl až z Floridy. Mluví velmi dobře česky a s nadšením mluvil o svých táborových kamarádech, kteří jsou podle něj přátelští a hodní. Na táboře se mu podle jeho slov moc líbilo, bavilo ho vše, ale líbil se mu hlavně „polední klid.“ Neskrývaná byla i jeho radost z toho, že mohl být v lese, který na Floridě nemají.

„Každý rok se snažíme děti nenásilnou a zábavnou formou vzdělat a přiblížit jim něco z reálného života. Děti absolvují noční bojové hry, adrenalinové zážitky či přežití v lese. Učíme je, jak si poradit v krizových situacích. Každoročně máme vymyšlen nějaký námět, pod nímž probíhá celotáborová hra. Téma toho letošního turnusu a hlavní příběh celotáborové hry je Středověké pohádkové království, “ říká hlavní vedoucí a organizátor tábora Radek Vízner.

„Jedním z důvodů, proč jsme v letošním roce rozhodli do táborového programu zařadit i prezentaci Armády České republiky, je nejen snaha děti vzdělat v branné tématice, ale také přiblížit jim profesi vojáka z povolání, pro kterou se možná v budoucnu některé z nich rozhodnou. Vždyť téměř třetina dětí tábora je ve věku, kdy už se rozhodují nebo minimálně začínají přemýšlet o svém budoucím povolání. Jeden z nich už dokonce studuje na vojenské střední škole. Jsme rádi, že nás dnes vojáci navštívili a umožnili dětem v reálu vidět a osahat si to, co většinou znají jen z televize, “ dodává Radek Vízner.   Helena Řebíčková