Projekt byl představen na začátku února. Tehdy město začalo přijímat připomínky občanů, odborníků i orgánů státní správy.

Připomínky občanů

„Na základě těchto připomínek byl projekt upraven a v úterý 17. dubna se nad ním při dvouhodinové diskusi sešli zástupci občanských sdružení, projektanta a města," uvedl Miroslav Janovský z tiskového úseku pardubického magistrátu.
„Jednání bylo správným krokem k nalezení optimálního způsobu revitalizace parku Na Špici," doplnila Karolína Koupalová z odboru hlavního architekta.

Další schůzku budou mít zástupci města, projektanta i občanských sdružení už v onom parku. Probírat se budou především navrhovaná pěstební opatření.

„Mezi hlavní cíle projektu patří pomocí lávky přes Chrudimku napojit park na centrum, oživit tuto část města a umožnit denní rekreaci obyvatel všech věkových kategorií, včetně vybudování přiměřeného zázemí," upřesnil Miroslav Janovský.

Revitalizace parku, jehož autorem je Ateliér M1 architekti s.r.o., bude město nejspíš stát třicet devět milionů korun. Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).

(dob)