Novou podobu Tyršových sadů představili v úterý architekti obyvatelům Pardubic. Jejich návrh se ovšem setkal s řadou připomínek.
Studii k revitalizaci Tyršových sadů vypracovala firma Zahrada nad Metují, která vyhrála architektonickou soutěž.

„Jsme si vědomi komplikovanosti naší úlohy. Musíme si říct, co je pro podzámecký park významné. Chtěli bychom, aby Tyršovy sady byly živou spojkou, ale zároveň si zachovaly romantickou atmosféru,“ sdělil jeden z autorů projektu architekt Tomáš Jiránek.

A jaká tedy bude konkrétní podoba parku po revitalizaci?

Nejvíce prostoru zůstane zeleni, architekti plánují takzvané pobytové trávníky. K odstranění je ovšem navržena část stromů. Zmizet by mělo asi deset až dvacet procent převážně jehličnatých stromů, které se prý do koncepce parku nehodí.
Mnohem větší roli než dřív bude v parku hrát vodní tok.

„Chceme ho zmeandrovat. Vodní tok je totiž logickou součástí pardubického zámku. Chtěli bychom do prostor parku také vrátit podzámecký rybník,“ konstatoval Jiránek.

Novinkou by měla být také promenáda a stromořadí, které vyroste podél toku Chrudimky. Hlavní tepnou zrevitalizovaného parku by však mělo být korzo, které povede ze Sukovy třídy až k nábřeží Labe.

„Tato promenáda bude oddělovat městskou zástavbu od parkové části. Součástí by mělo být také osvětlení a posezení. Uvažujeme také o možnosti, že by zde vznikla zastřešená pergola, kterou by lidé ocenili při dešti,“ vysvětlil záměry projektantů Tomáš Jiránek.
Na obou koncích promenády by lidé měli mít možnost občerstvit se v kavárnách.

„Mezi těmito objekty by měla být interakce ve dne i v noci. Tyto stavby jsme zatím pracovně pojmenovali Galerie Café, do které bude vstup ze Sukovy třídy i přímo z parku, a Club Café, která bude na opačném konci promenády. Její význam by měl být také v tom, že přitáhne lidí na labské nábřeží a promění ho z periferie v živý prostor,“ nechal se slyšet architekt.

Jedním z hlavních záměrů projektantů je zvýraznit budovu pardubického zámku. Toho chtějí docílit nasvícením valů nebo odstraněním pomníku Rudé armády. Právě druhý krok je houfně kritizován. „Ten pomník se tam nehodí, chceme pro něj najít důstojnější místo,“ brání svůj návrh Jiránek.
Právě pomník a otázka vodního toku v parku vzbudila největší zájem mezi diskutujícími.

„K otázce pomníku se autoři projektu staví necitlivě! Na zámek chodím již 40 let, ale pomník mě nijak neirituje. Nesouhlasím ani s podzámeckým rybníkem, ten se tam totiž v této podobě nikdy nevyskytoval. Navíc po každé větší akci, jako je Pernštýnská noc, v něm bude plavat spousta odpadků,“ vyjádřil se známý pardubický historik František Šebek.

Celá debata se nesla v nervózní atmosféře, ve které diskutující napadali nejen autory návrhu, ale kvůli rozvláčnosti některých diskusních příspěvků se slovně napadali i mezi sebou navzájem.

Lukáš Dubský