Velmi náročné jsou počáteční měsíce výstavby nového parkovacího domu, který pro Rozvojový fond Pardubice realizuje společnost Porr. Stavba parkovacího domu u areny sice běží, má, ale nejasný konec. Práce na staveništi na konci roku zbrzdily nepřeložené inženýrské sítě. Co to znamená pro letní stadion?

Největší problém pro město je to, že ho potřebuje postavit ve stanovené době, protože bez něj se nezkolauduje letní stadion. Ten je do začátku roku 2025 ve zkušebním provozu.

Nový parkovací dům změní ráz Sukovy třídy. Přibydou semafory, kamery i zeleň na fasádě
Kauza Charvát: Další nejasnosti kolem parkovacího domu. Porr pozastavuje stavbu

Další problém pro novou stavbu nastal na konci listopadu, kdy si stavbaři z Pardubic odvezli vrtnou soupravu a některé práce se úplně zastavily. Podle města je místo, na kterém objekt vyroste velmi komplikované z důvodu velkého množství inženýrských sítí, které nebyly včas přeloženy. Mezi časově nejnáročnější patřily přeložky vedení vysokého napětí společnosti ČEZ a umístění páteřního vodovodu společnosti Vodovodů a kanalizací.

Bude mít přerušení prací vliv na termín dokončení? Stavbaři měli parkovací dům původně postavit do konce příštího roku. Nové datum dokončení nikdo ale nechce sdělit.

„Harmonogram průběhu stavby se neustále aktualizuje, samozřejmou snahou všech účastníků realizace je minimalizace posunutí původního termínu dokončení stavby,“ sdělila mluvčí společnosti Porr Jana Mašínová.

Všechny články ke korupční kauze, v níž figuruje i bývalý primátor Pardubic Martin Charvát, najdete zde.

Konkrétnější nebyl ani Jan Kratochvíl, který byl po vypuknutí korupční kauzy pověřen řízením Rozvojového fondu.

Na dotaz redakce poslal informativní zprávu, která byla na konci prosince předložena pardubickým zastupitelům.

„Podařilo se nalézt vhodná technická řešení, tak aby nedošlo k zásadnímu narušení průběhu výstavby. Jaký vliv bude mít na prodloužení stavby z důvodu včasného nezrealizování přeložky VAK, bude známo začátkem roku 2024? Nicméně toto zpoždění je ošetřeno smlouvou v podobě sankčních ujednání,“ uvádí dokument, který vypracoval Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva.

Stavba parkovacího domu na Sukově třídě figuruje v kauze, která hýbe Pardubicemi
O co jde v kauze Charvát, část první: Parkovací dům v Pardubicích

Vedení městské společnosti Rozvojový fond Pardubice aktuálně zvažuje také zadání nezávislého odborného posudku, který by se měl vyjádřit k tomu, zda případně nedošlo k pochybení ze strany konkrétních osob pověřených řízením stavby a vysoutěžených ve výběrových řízeních.

Aktuálně se stavba ale opět rozběhla.

„V předešlých dnech jsme přesunuli rozvaděč veřejného osvětlení a zahájili demolici stávající trafostanice. V současné době je na stavbu přesunována mechanizace pro zahájení zemních prací a přeložku vodovodu. Následovat bude dokončení pažení stavební jámy pro akumulační nádrž a vsakovací boxy,“ informovala Mašínová z firmy Porr.

Parkovací dům

Parkovací dům u arény, na kterém stavbaři od října pracují, má mít kolem 380 parkovacích míst. Objekt bude stát na místě současného parkoviště vedle malé hokejové arény s 86 místy. Stavba má mít. kromě parkovacích míst, venkovní hřiště na střeše i zázemí pro sportovní akademii.

Ilustrační foto
Průlom v pardubické korupční kauze? S policií spolupracuje jeden z obviněných

Projekt, na který z městské pokladny šlo 100 milionů korun, v červnu schválila pardubická radnice. Pro návrh parkovacího domu za více než 340 milionů korun zvedlo ruku 27 zastupitelů. Pardubičtí politici totiž počítali s tím, že zajištění nových parkovacích míst je podmínkou kolaudace nového fotbalového stadionu.

V souvislosti s obviněním bývalého politika Martina Charváta, Heleny Dvořáčkové, Petra Nevečeřala i šéfa fondu Michala Drenka, figuruje také zakázka na rekonstrukci letního stadionu v sousedství zmiňovaného parkovacího domu. Obě zakázky získala společnost Porr, podle advokáta Pavla Jelínka ale mezi obviněnými právnickými osobami nefiguruje.