Městský fond podle jeho předsedy Milana Tichého obdržel před časem nabídku na odkoupení Pasáže, a to ve výši 130 milionů korun. Potenciální kupec tuto částku nabízí za dva domy na třídě Míru – čp. 450 a čp. 60. Pokud by k nim přibyla i třetí budova čp. 90, v níž se nachází galerie Gong, mluví se již o sumě dvě stě tisíc korun. Tento blok tří budov, s nimiž se uvažuje k případnému prodeji, by ale nemusel být konečný. Ačkoli zastupitel Miroslav Petráň není nadšeným zastáncem prodeje památkově chráněné Pasáže, pokud by se k němu město odhodlalo, pak by se také podle jeho názoru měl zvážit prodej i čtvrtého městského objektu. Tím je dům čp. 68, který na ně navazuje.„Domnívám se, že prodej majetku vzniklého před rokem 1948 není správný. Ale chápu, že v situaci, kdy stát okrádá samosprávy, se to může vymykat těmto zásadám,“ uvedl Petráň, který jako architekt pracoval před lety na plánech přestavby a přístavby Pasáže. Z tohoto záměru se však realizovala pouze část – i z toho důvodu, že zastupitelé nakonec dali přednost hokejové aréně. Od té doby Pasáž dál chátrá.

Zastupitelstvo Pardubic bude o prvorepublikové Pasáži a možných variantách prodeje jednat po Novém roce. Na stole by přitom již měli mít podrobnou komplexní zprávu, na jejímž základě se budou o prodeji architektonicky hodnotné Pasáže znovu rozhodovat. Co je však jisté, pokud k prodeji dají souhlas, pak na základě výběrového řízení, aby se dosáhlo nejvýhodnější ceny.