Město ani fond však nemá dostatek peněz na finančně náročnou rekonstrukci, o Pasáž má přitom zájem společnost Eube, která za něj nabídla 130 milionů korun. Náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na 242 milionů korun s návratností 38 let.

Po debatě odpůrců i zastánců prodeje byl nakonec odsouhlasen pozměňovací návrh Miroslava Petráně, podle něhož zastupitelé pouze uložili prověřit možnost prodeje Pasáže. Představenstvo fondu navíc musí zpracovat komplexní materiál k prodeji včetně ekonomického rozboru, a co víc, podmínky výběrového řízení včetně možných řešení budou připraveny ne samotným fondem, ale pracovní skupinou, která bude jmenována Radou města Pardubic.