8.15 HROMÁDKA Jaroslav, invalidní důchodce, 1955, Třemošnice
9.00 DOLEČEK Zdeněk, důchodce, 1931, Pardubice
9.45 VALENTOVÁ Marie, důchodkyně, 1927, Ostřetín
10.30 HUŇÁČKOVÁ Miloslava, důchodkyně, 1949, Břehy
11.15 Mgr. OSOVSKÁ Alena, důchodkyně, 1935, Pardubice
12.00 BERÁNEK Josef, důchodce, 1922, Lukovna
13.00 DĚDIČOVÁ Hana, důchodkyně, 1941, Trusnov
13.45 PLUHAŘ Bohumil, důchodce, 1950, Pardubice
14.30 DIVIŠ Jaroslav, důchodce, 1939, Přelouč
15.15 KOHOUTOVÁ Květoslava, důchodkyně, 1933, Naděje