8.15 MAISTRYSZINOVÁ Lenka, 1969, Pardubice
9.00 MACHAČ Josef, důchodce, 1934, Tupesy
9.45 GAŠNÍK Jiří, důchodce, 1950, Pardubice
10.30 FLÉGROVÁ Jaroslava, invalidní důchodkyně, 1963, Pardubice
11.15 NOVÁKOVÁ Danuše, důchodkyně, 1949, Kasalice
12.00 KOREČKOVÁ Božena, důchodkyně, 1934, Klešice
13.00 RUML Jaroslav, důchodce, 1935, Pardubice
13.45 SCHEJBALOVÁ Oldřiška, dělnice, 1956, Ostřetín
14.30 BESEDIČ Stanislav, důchodce, 1950, Dolní Ředice.