9.00 HONSOVÁ Libuše, důchodkyně, 1931, Přelouč
9.45 MACHATÝ Jaroslav, důchodce, 1950, Dolní Ředice
10.30 ŠEDIVÝ Jaroslav, důchodce, 1952, Horní Ředice
11.15 MARKOVÁ Marie, důchodkyně, 1931, Choltice
12.00 HAVELKA Václav, důchodce, 1941, Pardubice
13.00 VALÁŠEK Jiří, důchodce, 1947, Opatovice nad Labem
13.45 HROUDA Jan, důchodce, 1926, Pardubice
14.30 KVAKOVÁ VACKOVÁ Adéla, účetní, 1974, Blansko
15.15 ARNOŠTOVÁ Ludmila, důchodkyně, 1949, Pardubice