8.15 BRAHOVÁ Růžena, důchodkyně, 1932, Svítkov
9.00 SVOBODA Josef, důchodce, 1935, Dříteč
9.45 KUDRNKOVÁ Milada, důchodkyně, 1930, Kočí
10.30 NOVÁK Jaroslav, důchodce, 1939, Sezemice
11.15 HRUŠA Jiří, důchodce, 1931, Dražkovice
12.00 ŠKOPOVÁ Helena, důchodkyně, 1943, Pardubice
13.00 KAŠPAR Karel, důchodce, 1943, Dašice
13.45 BOŘEK Roman, invalidní důchodce, 1965, Pardubice
14.30 SLAVÍČEK Ladislav, důchodce, 1932, Švihov
15.15 DOSTÁLOVÁ Zdeňka, důchodkyně, 1932, Pardubice