9.00 Vodseďálek Jaroslav, důch., 1934, Svítkov
9.45 Bubeníčková Vlasta, důch., 1928, Pardubice
10.30 Sýkorová Vlasta, důch., 1928, Mikulovice
11.15 Bažantová Vlasta, důch., 1930, Lázně Bohdaneč
12.00 Smetánková Libuše, důch., 1939, Bukovina
13.00 Panchártková Anna, důch. 1925, Žáravice
13.45 Kalandrová Dagmar, důch., 1929, Pardubice
14.30 Ing. Matoušek Josef, důch., 1929, Stružinec
15.15 Drobník Miroslav, důch., 1939, Pardubice.