9.45 Šmahelová Jarmila, důch., 1932, Pardubice;

10.30 Petrus Miroslav, důch., 1933, Přelovice;

11.15 Kavánová Kamila, důch., 1928, Pardubice;

12.00 Slavíček Jiří, důch., 1954, Úhřetická Lhota;

13.00 Paseka Jiří, inv. důch., 1935, Lipec;

13.45 Kalousek Oto, důch., 1935, Řečany nad Labem;

14.30 Tomečková Dagmar, inv. důch., 1957, Doubravice;

15.15 Toman František, důch., 1941, Ohrazenice.