8.15 Schejbalová Růžena, dělnice, 1958, Dašice;

9.00 Kolmanová Věra, důch., 1926, Padubice;

9.45 Netušilová Emilie, důch., 1928, Úhřetická Lhota;

10.30 Hajšinková Marie, důch., 1936, Pardubice;

11.15 Uhlíř Josef, důch., 1946, Pardubice;

12.00 Jirák Stanislav, důch., 1933, Pardubice;

13.00 Zamazalová Marie, důch., 1921, Sezemice;

13.45 Soukupová Blanka, důch., 1948, Pardubice;

14.30 Petrlík Josef, důch., 1928, Pardubice;.