9.00 Tesař Miloslav, důch., 1933, Pardubice;

9.45 Horáčková Milada, důch., 1929, Pardubice;

10.30 Theimer Vladimír, důch., 1927, Úhřetická Lhota;

11.15 Petržilka Miloš, důch., 1935, Mělice;

12.00 Trojan Josef, důch., 1931, Labětín;

13.00 Schejbalová Helena, důch., 1931, Ostřetín;

13.45 Toman František, policista, 1952, Pardubice;

14.30 Ráliš František, důch., 1924, Rohoznice;

15.15 Malina Jiří, dělník, 1955, Pardubice.