16.00 Zastupitelé se scházejí v sále hradeckého Adalbertina, zatím je přítomno 31 zastupitelů z celkového počtu 37.

16.05 Přítomno je již 36 zastupitelů.

16.06 Zastupitelé jsou přítomni všichni (37), nikdo se neomluvil.

16.09 Byly podány návrhy na kandidáty na primátora: Zdeněk Fink (HDK) a Hana Orgoníková (ČSSD). Navržení se svou kandidaturou souhlasí.

16.10 Zdeněk Fink: "Slibuji, že budu pracovat čestně a plnit představy zastupitelů."

16.11 Hana Orgoníková převzala slovo. "Vzhledem k tomu, že ČSSD volby vyhrála, měla by změna, kterou voliči dali svými hlasy najevo, být právě směrem k sociální demokracii. Chci změnit komunikaci úřadu směrem k občanům. Ráda bych napravila chyby minulého vedení. Zajistit průhlednost výběrových řízení, změnit smlouvu ohledně parkování, zabránit majetkovým únikům. Prověříme smlouvy na pronájmy nebytových prostor. Zastupitelé by si měli uvědomit, zda chtějí změnu. Ať už volba dopadne jakkoliv, faktem zůstane, že ČSSD komunální volby v Hradci Králové vyhrála."

16.14 Sestavuje se kandidátní listina.

16.15 Vyhlášena přestávka, tajná volba potrvá do 16.30 hodin.

16.37 Odevzdáno 37 volebních lístků, platných 36. Zdeněk Fink získal 20 hlasů, byl zvolen primátorem. Hana Orgoníková získala 16 hlasů.

16.39 Zdeněk Fink: "Nemám pocit zadostiučinění. Mám pocit, že mě čeká velký kus práce."

16.40 Hana Orgoníková: "Děkuji za hlasy pro mě a gratuluji ke zvolení panu Finkovi. Může se zdát, že je to prohra, ale do budoucna to může být výhra. Chci zřídit den zastupitelky, abych mohla komunikovat s občany. Své voliče neopustím."

16.41 Byla vyhlášena desetiminutová přestávka.

16.42 Zdeněk Fink řekl novinářům: "Je to zvolení do funkce primátora, která s sebou přináší spoustu povinností a pro mě i dost nových věcí. Ta funkce je významná a člověk má obavy, aby splnil všechny úkoly, které na něj budou kladeny. Doufám, že se mi to podaří."

16.51 Jednání pokračuje.

16.52 Na programu je volba náměstků města. Slovo má Vlastimil Ondráček (ČSSD).

16.53 Vlastimil Ondráček rezignoval na post náměstka: "Děkuji všem spolupracovníkům za pomoc při mém krátkém působení."

16.53 Rezignace byla zastupitelstvem přijata.

16.54 Návrhy na kandidáty na funkce náměstků primátora: Martin Soukup (ODS), Leoš Kučera (DvHK), Jindřich Vedlich (TOP 09), Josef Krofta (VPM).

16.55 Hovoří kandidáti na náměstky:

Martin Soukup: Rád po osmi letech opustím gesci školství…. Myslím, že už bych jí nemohl více nabídnout a doufám, že v novém resortu budu úspěšně pokračovat v započaté práci.

Josef Krofta: V politice jsem nováček, nestačil jsem se divit, a jsem překvapený, že to skončilo. Jsem obyčejný divadelník a režisér. Jsem rád, jak báječně se město změnilo. Je mi jedno, s kým budeme na magistrátu sedět. Potenciál města je v tom kumštu a měli bychom tyhle věci využít. Chtěl bych, aby se Hradec po čtyřech letech stal městem divadla, to je moje představa.

Leoš Kučera: Chtěl bych, aby standard města neklesl.

17.04 Začíná tajná volba, přestávka 15 minut.

17.31 Volba náměstků: odevzdáno 31 lístků. Byli zvoleni 21 hlasy - Martin Soukup a Leoš Kučera, Jindřich Vedlich 25 hlasů a Josef Krofta 22 hlasů.

17.36 Volba zástupců primátora: Navrženi Martin Soukup a Jindřich Vedlich, s navrženou kandidaturou oba souhlasí.

17.37 Byli zvoleni zástupci.

17.39 Návrhy na radní města: ODS - Jan Michálek, Naďa Štěrbová; Vladimíra Šilhánková VPM, TOP 09 - Lenka Jaklová, Richard Nádvorník; HDK - Vladimír Springer

18.17 Radní byli zastupiteli zvoleni.

Tímto se s Vámi loučíme, děkujeme za pozornost při sledování našeho on-line zpravodajství.