K volbám do Evropského parlamentu nevynechaly svou účast ani některé z osobnosti z kulturního života Pardubic. Herec Pavel Novotný, kterého zná i mimopardubická veřejnost mimo jiné z televizního seriálu Ulice, kde ztělesňuje roli podnikatele Mastného, považuje účast ve volbách i jako svou osobní reakci na narůstající lhostejnost ve společnosti.

Proč jste šel volit?

Šel jsem volit, což pokládám za svou povinnost. Proč? Protože převažující vlastností této společnosti poslední doby je stejně jako dřív opět lhostejnost. Já například patřím k jedné z generací, která v lhostejnosti – ještě bolševické – vyrůstala, takže máme, myslím, povinnost se jí v sobě pokusit zbavit a nepodporovat ji naopak v té generaci, která už to nezažila.Myslím si, že lhostejnost v nás už zase narůstá, protože už zase jenom nadáváme. Dřív jsme nadávali, protože nic jiného nebylo možné, dneska se nadává hůře, protože dneska už nadáváme sami sobě. A to bychom si měli pořád uvědomovat. Takže proto si myslím, že by každý měl jít k volbám. A zejména také proto, aby znemožnil bolševikovi dostat se zpátky do nějakých funkcí.

Byly tyto volby pro vás jednoduché? Přeci jenom byly jiné.

Vůbec nebyly jednoduché, protože, co si budeme namlouvat, člověk, který se o tyto věci intenzivně nezajímá, tak o jednotlivcích nemá až tak ucelený přehled. Nota bene patrně ani nemůže mít správnou představu, jací ti lidé doopravdy jsou. Spíš se snaží eliminovat ty, kteří podle dosavadních zkušeností nějakým způsobem neobstáli. Ať už to jsou jedinci nebo strany. Takže opět se pokusit, aby se nedostal k moci bolševik v žádné z jeho současných podob.

Naznačujete, že jste spíše volil pravici?

Nechci nic naznačovat, chci naznačovat tak, že jsem volil, jak říkám - pokud možno eliminoval lidi, kteří - si myslím – že tam nemají co dělat. Jednak strany, jednak lidi. Asi bych k tomu víc nechtěl říkat.

Bojíte se Lisabonské smlouvy. Málokdo o ní má povědomí.

Já o ní mám povědomí také jenom velice kusé, nebudu se tvářit, že jsem ji četl. To ne. Ale jestli je třeba se jí bát, se bohužel podle mého názoru ukáže až v okamžiku, kdy bude platná. Protože v tuhle chvíli mohou být nejrůznější hlediska, která mohou skutečnost tak či onak na jednu nebo druhou stranu zkreslovat. A obávám se, že jestli to byl špatný, nebo dobrý krok, to se skutečně ukáže až po čase. Ale to neznamená, že by měla být v tu chvíli, když se to ukáže, situace taková, aby s tím nešlo něco neprodleně dělat. Proto by taky tentokrát tyto volby, které se odehrávají, měly být nějakým způsobem smysluplné. Abychom tam měli lidi, kteří budou pružní, kteří s tím dokážou prostě něco udělat.

Bavili jste se ve vašem hereckém okolí, zdali vaši kolegové půjdou k volbám, či ne? Protože účast ve volbách nebude nijak oslnivá.

Bavili jsme se s kolegy o tom, že účast bude pravděpodobně podle průzkumů nejen u nás, ale v celé Evropě abnormálně nízká. A že je to nejenom strašná škoda, ale dokonce i pitomost od lidí. Ale předpokládám, že tak jak ta debata probíhala, nebylo ani potřebné se ptát kolegů, jestli k volbám půjdou, protože přestože máme teď opravdu v pardubickém divadle v tyto dny toho nad hlavu, tak si myslím, že si každý čas udělá.