Stavební práce jsou v plánu do 3. září, kdy by mělo dojít i k obnovení asfaltového krytu vozovky. Na místě oprav bude doprava vedena kyvadlově po polovinách mostu pomocí semaforů nebo pracovníky stavby. 

Mostní závěry jsou v aktuálně v nevyhovujícím stavu a předmětem prací je jejich výměna a obnova asfaltového krytu vozovky na mostě. Realizovány mají být po dvou etapách, a to vždy při uzavření jedné poloviny silnice.

Nebezpečí střetu se zvěří hrozí zejména na silnicích I. třídy vedoucích kolem lesů či polí. Nejčastější je srážka se srnou či divokým prasetem.
Kde na Pardubicku řidičům nejvíce hrozí střet se zvěří? Podívejte se na mapu

„Jestli je to potřeba, tak ano, ale je to pár hodin a už tu jsou zácpy,“ řekl pan Pavel, jeden z řidičů.