Co je pro stát finančně výhodnější? Nechat dítě v ústavu nebo ho svěřit do pěstounské péče? „Zatímco celkové náklady na ústavní výchovu v předchozích letech přesáhly v České republice částku dvě miliardy korun ročně, v případě pěstounské péče šlo o 467 milionů korun,“ uvedl David Svoboda, vedoucí programu Centra náhradní rodinné péče, které provozuje pardubické občanské sdružení Amalthea.

„Roční náklady na jedno dítě se v případě ústavní výchovy pohybovaly kolem 280 tisíc korun, u pěstounské péče činily přibližně 67 tisíc korun,“ prohlásil David Svoboda.

„Jde pouze o přímé náklady spojené s fungováním jednotlivých ústavních zařízení. Nejsou zde však zahrnuty náklady, které jsou spjaté s administrativou na krajských úřadech, ministerstvu a dalších institucích,“ upozornil náš Deník šéf pardubického Centra náhradní rodinné péče.

„Pokud bychom chtěli spočítat průměrné náklady na péči o jedno dítě a zahrnuli i náklady na zařízení pod ministerstvem zdravotnictví a práce a sociálních věcí, dostali bychom se na částku kolem 550 tisíc korun na jedno dítě,“ nechal se slyšet David Svoboda.

„Pěstounská péče může být levnější než ústavní, stejně tak dobře jako to může být přesně opačně. Ne každé dítě v pěstounské péči setrvá až do dosažení dospělosti. Z naší praxe známe řadu případů, kdy děti z různých důvodů odcházejí z pěstounské péče a pak je problém je svěřit buď dalším pěstounům, nebo zpět do ústavu. Potom se stává, že nedokáže zakotvit ani v pěstounské rodině, ústavní péči a po dovršení zletilosti ani v normálním životě. V tomto případě stát velmi ztratí,“ reagovala ředitelka pardubického dětského domova Zdeňka Hrubešová.